Zplyňovač zemědělské fytomasy

Projekt Ministerstva zemědělství QJ1510342 ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky Praha – Ruzyně a společnosti TENZA Brno. Návrh zařízení pro spalování a zplyňování zemědělské fytomasy, travin a stébelnin, zejména řepkové slámy, malého a středního výkonu s možností využití v zemědělských podnicích a družstev. Cílem je využití přebytku zemědělské fytomasy v podobě slámy pro energetické účely s možností návratu vedlejších produktů do zemědělské půdy.