Akreditované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení

Výzkum a vývoj

v oblasti:

  • spalovacích zařízení a spalovacích procesů
  • snižování emisí
  • odsiřovacích procesů
  • využití obnovitelných zdrojů energie
  • mlýnů a mlecích zařízení
  • monitorigu a stability spalování

Zplyňovač zemědělské fytomasy

Registrační číslo: QJ1510342

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Bohumír Čech, Ph.D.

Doba řešení: 1.4.2015 – 31.12.2017


Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů.

Registrační číslo:

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Bohumír Čech, Ph.D.

Doba řešení: 1.9.2014 – 31.12.2017


Waste heat recovery for boilers

Projekt mezinárodní spolupráce, který se zabývá využítím skupenského tepla vodní páry ve spalinách a jeho využítí pro energetické účely.