Projekty centra

V této sekci jsou archivovány pouze projekty, které svým rozsahem zasahují celé centrum ENET. Menší projekty jsou zobrazeny u jednotlivých výzkumných skupin.

Příležitost pro mladé výzkumníky – Postdoci I – projektový modul A

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0016
Garant modulu A: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci I.
Termín řešení projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání – Postdoci II – projektový modul E

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0055
Garant modulu A: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci II.
Termín řešení projektu: 1.12.2012 – 30.6.2015

Středoevropský energetický institut

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28­.0256
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: SEEI
Termín řešení projektu: 1.4.2013 – 30.6.2015

Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20­.0075
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: InterEnergy
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014

Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.07/ 2.4.00/17.0077
Řešitel: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Zkratka: Energy4Y
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014