Projekty centra

V této sekci jsou archivovány pouze projekty, které svým rozsahem zasahují celé centrum ENET. Menší projekty jsou zobrazeny u jednotlivých výzkumných skupin.

”Research Seminar on Writing Beyond the University: Fostering Writers’ Lifelong Learning and Agency"

Účastník: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: Elon University, USA
Termín: 2019 – 2021
Více informaci: „zde“: https://www.centerforengagedlearning.org/…articipants/

”European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” – Training School 2019

Číslo projektu: COST Action CA15137
Účastník: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: Vilnius University, Litva
Termín: 7.1.2019 – 11.1.2019

Věda bez hranic

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. 02_16_027
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_027/0008463
Termín řešení: 1.1.2018 – 31.12.2020
Protokol z VŘ: zde

Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií

Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. 02_16_019 Excelentní výzkum
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0­.0/16_019/0000753
Příjemce dotace: Fakulta strojní ČVUT v Praze
Partner příjemce: Centrum ENET, VŠB –TU Ostrava
Klíčový pracovník za Centrum ENET: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Výzkumný program: Příprava biomasy pro technologie oxyfuel spalování a zplyňování
Termín řešení: 1.1.2018 – 31.12.2022

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Číslo projektu: TL01000274
Garant projektu: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Program: TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Spoluřešitěl: Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR
Termín řešení projektu: 2018–2021

Energetické výzkumně vývojové informační centrum ČR (EVVIC)

Číslo projektu:
Garant projektu za Centrum ENET: prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Termín řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019
Web projektu EVVIC

Technika pro budoucnost

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_015/0002338
Garant aktivity v KA2: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. (Centrum akademického psaní)
Termín řešení projektu: 1.10.2016 – 30.9.2022

TRAINING SCHOOL

Číslo projektu: COST-TS-ECOST-TRAINING_SCHO­OL_CA15221–040917–087558
Garant projektu: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: European University Viadrina, Německo
Termín řešení projektu: 4.12.2017 – 8.12.2017

Příležitost pro mladé výzkumníky – Postdoci I – projektový modul A

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0016
Garant modulu A: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci I.
Termín řešení projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání – Postdoci II – projektový modul E

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0055
Garant modulu E: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci II.
Termín řešení projektu: 1.12.2012 – 30.6.2015

Středoevropský energetický institut

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28­.0256
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: SEEI
Termín řešení projektu: 1.4.2013 – 30.6.2015

Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20­.0075
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: InterEnergy
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014

Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.07/ 2.4.00/17.0077
Řešitel: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Zkratka: Energy4Y
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014