Projekty centra

V této sekci jsou archivovány pouze projekty, které svým rozsahem zasahují celé centrum ENET. Menší projekty jsou zobrazeny u jednotlivých výzkumných skupin.

Energetické výzkumně vývojové informační centrum ČR (EVVIC)

Číslo projektu:
Garant projektu za Centrum ENET: prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Termín řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019
Web projektu EVVIC

Technika pro budoucnost

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0­.0/16_015/0002338
Garant aktivity v KA2: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. (Centrum akademického psaní)
Termín řešení projektu: 1.10.2016 – 30.9.2022

TRAINING SCHOOL

Číslo projektu: COST-TS-ECOST-TRAINING_SCHO­OL_CA15221–040917–087558
Garant projektu: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Hostitelská instituce: European University Viadrina, Německo
Termín řešení projektu: 4.12.2017 – 8.12.2017

Příležitost pro mladé výzkumníky – Postdoci I – projektový modul A

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0016
Garant modulu A: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci I.
Termín řešení projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015

Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání – Postdoci II – projektový modul E

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30­.0055
Garant modulu E: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: Postdoci II.
Termín řešení projektu: 1.12.2012 – 30.6.2015

Středoevropský energetický institut

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28­.0256
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: SEEI
Termín řešení projektu: 1.4.2013 – 30.6.2015

Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20­.0075
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Zkratka: InterEnergy
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014

Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.07/ 2.4.00/17.0077
Řešitel: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Zkratka: Energy4Y
Termín řešení projektu: 1.6.2011 – 31.5.2014