Vize Centra ENET

Centrum ENET disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky pracujících na vývoji bezpečné a spolehlivé energetické platformy zajišťující energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu popř. státu s efektivním využitím odpadového hospodářství, maximálního podílu lokálních obnovitelných zdrojů a podporou akumulačních prostředků s řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence v maximálním souladu s energetickou koncepcí státu resp. EU a s podporou technologií Průmyslu 4.0.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu:
„LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.
 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel Centra ENET

Aktuality

V letošním ročníku soutěže EDEM Visualization Contest 2018, kterou každoročně pořádá britská firma DEM Solutions, celosvětová společnost, jež vyvinula a dodává přední software pro simulaci částicových materiálů EDEM, získali vědci z Centra partikulárních hmot speciální cenu za simulační video propojující DEM a CFD numerické modely při analýze pneumatické dopravy. Video do soutěže vytvořil a zaslal ing.Jakub Hlosta. Blahopřejeme

Ve dnech 20. – 22. června proběhl v Třinci druhý ročník INVENT ARENY – unikátní mezinárodní výstavy, kde byly vystavovány inovační patenty a užitné vzory. Vědci z Centra Enet na této prestižní akci nemohli chybět. Svou prezentací výsledků vědy a výzkumu v podobě průmyslové ochrany získali 4 ocenění. Hlavní mezinárodní cenu WIPO IP ENTERPRISE TROPHY, dále jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Blahopřejeme.