Vize Centra ENET

Centrum ENET disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky pracujících na vývoji bezpečné a spolehlivé energetické platformy zajišťující energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu popř. státu s efektivním využitím odpadového hospodářství, maximálního podílu lokálních obnovitelných zdrojů a podporou akumulačních prostředků s řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence v maximálním souladu s energetickou koncepcí státu resp. EU a s podporou technologií Průmyslu 4.0.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu:
„LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.
 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel Centra ENET

Aktuality

Ve dnech 20. – 22. června proběhl v Třinci druhý ročník INVENT ARENY – unikátní mezinárodní výstavy, kde byly vystavovány inovační patenty a užitné vzory. Vědci z Centra Enet na této prestižní akci nemohli chybět. Svou prezentací výsledků vědy a výzkumu v podobě průmyslové ochrany získali 4 ocenění. Hlavní mezinárodní cenu WIPO IP ENTERPRISE TROPHY, dále jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Blahopřejeme.

Centrum ENET ve spolupráci s Envir & Power Ostrava a.s. a RAFAKO S.A. pořádá ve dnech 24.-26.9.2018 IV. ročník mezinárodní odborné konference „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů“. Bližší informace za Centrum ENET poskytnou: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, případně Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.