Výběrové řízení na pozici „Manažer národního centra pro energetiku“

Ředitel vysokoškolského ústavu Centrum ENET Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa na pozici

MANAŽER NÁRODNÍHO CENTRA PRO ENERGETIKU (NCE)

Náplň pracovní činnosti:

 • odpovědnost za každodenní operativní řízení NCE
 • administrativní řízení aktivit NCE
 • svolávání zasedání Rady Centra a valné hromady
 • příprava podkladových materiálů k projednání
 • zajišťování a zodpovědnost za komunikaci s poskytovate­lem dotace
 • řešení změnových řízení a reporting poskytovateli (hodnotící zprávy)
 • příprava roční zprávy o odborném řešení NCE a hospodaření
 • zajišťování nezbytné podpory pro fungování procesů NCE, a to v souladu s požadavky a potřebami všech řídicích úrovní a orgánů Centra
 • příprava a realizace strategie v oblasti projektů NCE ucházejících se o podporu financovaných z dotačních titulů, zejména pak z evropských dotací
 • koordinace aktivit NCE na poli podpory komercializace výsledků vědy a výzkumu
 • podpora aktivit souvisejících se zapojováním NCE do přípravy a realizace inovačních a rozvojových strategií

Text inzerátu ke stažení