Tisková zpráva – Centrum ENET podalo projektovou žádost „Safeness4Cities“.

Dne 15. 11. 2017 Centrum ENET podalo projektovou žádost s názvem „Safeness4Cities – Sofisticated Energy Smart System for Cities“ do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 OP.

Příprava této projektové žádosti proběhla s finančním přispěním Moravskoslezského kraje, v rámci Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. Výzva, s celkovou výši podpory 363.331,35 Kč.

Celá tisková zpráva je k nahlédnutí here.