International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials

International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials

Základní informace

Konference ISFR (International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials) je
mezinárodním symposiem, které se koná každé dva roky pod záštitou japonské organizace pro
recyklaci plastů Feedstock Recycling of Plastics Japan.

Aktuální ročník konference bude zaměřen především na podporu mezinárodního rozvoje průmyslového,
výzkumného a vysokoškolského sektoru a prezentaci nových poznatků z oblasti recyklace materiálů na
bázi polymerů, produkce plastových výrobků, skládkování komunálních i průmyslových odpadů a
energetického využití biomasy a odpadů formou spalovacích, zplyňovacích a pyrolýzních procesů.
Související témata budou rovněž pro konferenci relevantní.

Cílem symposia je sdružit vědce, inženýry a průmyslové odborníky z celého světa, aby společně
diskutovali o uvedené problematice, navazovali nové kontakty s potenciálem budoucí spolupráce a
prezentovali výsledky své činnosti.

Veškeré informace o ISFR 2017 jsou k dispozici na následujících stránkách ISFR2017.

Kontakt

doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Tel.: +420 597 323 270
E-mail: stanislav.honus@vsb.cz

Partneři konference

Sponzoři konference