Aktuality

Aktivity v rámci projektu "Publish and Flourish"

Dne 12. června 2018 Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. s kolegyní Mgr. Kamilou Etchegoyen Rosolovou, Ph.D. z Centra akademického psaní při AV ČR, v.v.i. vystoupily na Národním semináři informačního vzdělávání (NASIV) 2018 v Brně, kde v bloku Podpora vědecké komunikace v informačním vzdělávání představily svou práci a společný projekt Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů.

Bližší informace


Aktivity v rámci projektu "Publish and Flourish" II

Jen 4 účastnice z celé Střední Evropy prezentovaly a účastnily se NFEAP Summer Conference 2018: The Future of Genres v norském Oslu (7. – 8. června 2018). Plenární přednášky přednesli přední vědci v oblasti aplikované lingvistiky a EAP (English for Academic Purposes) John M. Swales z University of Michigan, USA, Christine Tardy, University of Arizona, USA, a Carmen Pérez-Llantada, University of Zaragoza, Španělsko. Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. s kolegyní Mgr. Kamilou Etchegoyen Rosolovu, Ph.D. zde vystoupily se svou prezentací “A new world has opened up:” The effect of teaching the move-structure of abstracts to Czech doctoral students and academics – viz program