Aktuality

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla.

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla.

VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET ve spolupráci s Fakultou strojní a odborníky z praxe připravuje kurz věnovaný kombinované výrobě elektřiny a tepla se zaměřením na různé typy výroby, zapojení zdrojů a vzájemné souvislosti. Teoretická část bude doplněna praktickými výpočty a samostatnou prací za podpory školitelů.


Zasedání vědecké a správní rady Centra ENET

Dne 10.11.2017 se bude konat zasedání vědecké a správní rady Centra ENET. Zasedání se uskuteční v prostorách Technologického centra Ostrava.