Aktuality

International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials

Konference ISFR (International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials) je mezinárodním symposiem, které se koná každé dva roky pod záštitou japonské organizace pro recyklaci plastů Feedstock Recycling of Plastics Japan.

Veškeré informace o ISFR 2017 jsou k dispozici na ISFR2017.


Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla.

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla.

VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET ve spolupráci s Fakultou strojní a odborníky z praxe připravuje kurz věnovaný kombinované výrobě elektřiny a tepla se zaměřením na různé typy výroby, zapojení zdrojů a vzájemné souvislosti. Teoretická část bude doplněna praktickými výpočty a samostatnou prací za podpory školitelů.