Aktuality

IV. ročník mezinárodní odborné konference "Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů"

Centrum ENET ve spolupráci s Envir & Power Ostrava a.s. a RAFAKO S.A. pořádá ve dnech 24.-26.9.2018 IV. ročník mezinárodní odborné konference „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů“.

Bližší informace za Centrum ENET poskytnou: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, případně Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.


Aktivity v rámci projektu "Publish and Flourish" II

Jen 4 účastnice z celé Střední Evropy prezentovaly a účastnily se NFEAP Summer Conference 2018: The Future of Genres v norském Oslu (7. – 8. června 2018). Plenární přednášky přednesli přední vědci v oblasti aplikované lingvistiky a EAP (English for Academic Purposes) John M. Swales z University of Michigan, USA, Christine Tardy, University of Arizona, USA, a Carmen Pérez-Llantada, University of Zaragoza, Španělsko. Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. s kolegyní Mgr. Kamilou Etchegoyen Rosolovu, Ph.D. zde vystoupily se svou prezentací “A new world has opened up:” The effect of teaching the move-structure of abstracts to Czech doctoral students and academics – viz program


Kaggle competition

Společnost Kaggle vyhlásila celosvětovou soutěž na vývoj predikčních algoritmů pro detekci poruch izolovaných závěsných vodičů. Databáze poruchových stavů byla vytvořena pracovníky Centra ENET. Týmy z celého světa mají tři měsíce, aby vyvinuli algoritmus na predikci poruch. Jedná se o prestižní soutěž s celosvětovou působností.


Čestné uznání komise ZLATÝ AMPÉR 2019

Obrovského a zcela nečekaného úspěchu dosáhli naši studenti VŠB-TUO se svým produktem v ostré konkurenci nejlepších produktů nejvyšší kvality a mezinárodní konkurenceschop­nosti pánové Bc. Lukáš Smetana a Bc. Ondřej Řeháček.

Jejich projekt řeší velmi důležitou informaci pro obyvatele a to čístotu ovzduší. Produkt Dustee je chytré a nenáročné smart zařízení pro měření znečištění ovzduší v blízkém okolí. Spojením více Dustee Air získáte senzorický systém pro měření imisí ve městech, obcích, firmách či domácnostech. Zařízení měří tady a teď. Využívá nejnovější IOT technologie Narrow Band a poskytuje reálná data, podle kterých se může uživatel objektivně rozhodnout sám, či využít připraveného seznamu opatření a expertízy společnosti Dustee. Společně se zakoupením produktu Dustee uživatel automaticky dostane přístup k naměřeným hodnotám. Veškerá data se zobrazí přehledně a srozumitelně i pro běžného uživatele na mapě, kde okamžitě vidíte, jaká města bojují se znečištěním.


Centrum ENET se pyšní další odbornou knihou v nakladatelství SPRINGER

Vědcům projektu centra ENET vyšla další odborná kniha v prestižním nakladatelství Springer Nature Publishing. Kniha se zabývá současnou problematikou inovativního návrhu dopravních a skladovacích zařízení pomocí simulačních procesů a zapadá tak svým obsahem do řešených témat – Průmyslu 4.0.

Gratulujeme!