Vize Centra ENET

Centrum ENET disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky pracujících na vývoji bezpečné a spolehlivé energetické platformy zajišťující energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu popř. státu s efektivním využitím odpadového hospodářství, maximálního podílu lokálních obnovitelných zdrojů a podporou akumulačních prostředků s řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence v maximálním souladu s energetickou koncepcí státu resp. EU a s podporou technologií Průmyslu 4.0.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu:
„LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.
 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel Centra ENET

Aktuality

Ve dnech 14.-17.11.2019 se zaměstnanci Centra ENET zúčastní výstavy e-SALON 2019, která se koná na výstavišti Praze-Letňanech. Na výstavní expozici bude k vidění modelová ukázka vlastního prototypu systému „Vehicle to Home“, který umožní kromě nabíjení elektromobilu i jeho vybíjení, což slouží k napájení například vnitřní sítě rodinného domu. Tento prototyp měniče byl vyvinut v rámci řešení projektu TAČR Epsilon s názvem „Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy“.

Společnost Kaggle vyhlásila celosvětovou soutěž na vývoj predikčních algoritmů pro detekci poruch izolovaných závěsných vodičů. Databáze poruchových stavů byla vytvořena pracovníky Centra ENET. Týmy z celého světa mají tři měsíce, aby vyvinuli algoritmus na predikci poruch. Jedná se o prestižní soutěž s celosvětovou působností.