Činnost Centra ENET je zaměřena na:
  • Transformace paliv a surovin a dopady antropogenní činnosti v oblasti termických konverzí na životní prostředí
  • Úprava a doprava sypkých hmot
  • Diagnostika energetických zařízení
  • Akumulace a řízení výkonové bilance

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu „LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.

Aktuality

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla. VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET ve spolupráci s Fakultou strojní a odborníky z praxe připravuje kurz věnovaný kombinované výrobě elektřiny a tepla se zaměřením na různé typy výroby, zapojení zdrojů a vzájemné souvislosti. Teoretická část bude doplněna praktickými výpočty a samostatnou prací za podpory školitelů.

Dne 10.11.2017 se bude konat zasedání vědecké a správní rady Centra ENET. Zasedání se uskuteční v prostorách Technologického centra Ostrava.