Činnost Centra ENET je zaměřena na:


  • Transformace paliv a surovin a dopady antropogenní činnosti v oblasti termických konverzí na životní prostředí
  • Úprava a doprava sypkých hmot
  • Diagnostika energetických zařízení
  • Akumulace a řízení výkonové bilance

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

Aktuálně

Kurz zaměřený na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, distribuci tepla. VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET ve spolupráci s Fakultou strojní a odborníky z praxe připravuje kurz věnovaný kombinované výrobě elektřiny a tepla se zaměřením na různé typy výroby, zapojení zdrojů a vzájemné souvislosti. Teoretická část bude doplněna praktickými výpočty a samostatnou prací za podpory školitelů.

Konference ISFR (International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials) je mezinárodním symposiem, které se koná každé dva roky pod záštitou japonské organizace pro recyklaci plastů Feedstock Recycling of Plastics Japan. Veškeré informace o ISFR 2017 jsou k dispozici na ISFR2017.