Vize Centra ENET

Centrum ENET disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky pracujících na vývoji bezpečné a spolehlivé energetické platformy zajišťující energetickou soběstačnost a surovinovou nezávislost regionu popř. státu s efektivním využitím odpadového hospodářství, maximálního podílu lokálních obnovitelných zdrojů a podporou akumulačních prostředků s řízením toku energie s využitím sofistikovaných metod umělé inteligence v maximálním souladu s energetickou koncepcí státu resp. EU a s podporou technologií Průmyslu 4.0.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.

V současné době probíhá na Centru ENET řešení projektu:
„LO1404 – Trvalá udržitelnost Centra ENET“.
 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel Centra ENET

Aktuality

Obrovského a zcela nečekaného úspěchu dosáhli naši studenti VŠB-TUO se svým produktem v ostré konkurenci nejlepších produktů nejvyšší kvality a mezinárodní konkurenceschop­nosti pánové Bc. Lukáš Smetana a Bc. Ondřej Řeháček. Jejich projekt řeší velmi důležitou informaci pro obyvatele a to čístotu ovzduší. Produkt Dustee je chytré a nenáročné smart zařízení pro měření znečištění ovzduší v blízkém okolí. Spojením více Dustee Air získáte senzorický systém pro měření imisí ve městech, obcích, firmách či domácnostech. Zařízení měří tady a teď. Využívá nejnovější IOT technologie Narrow Band a poskytuje reálná data, podle kterých se může uživatel objektivně rozhodnout sám, či využít připraveného seznamu opatření a expertízy společnosti Dustee. Společně se zakoupením produktu Dustee uživatel automaticky dostane přístup k naměřeným hodnotám. Veškerá data se zobrazí přehledně a srozumitelně i pro běžného uživatele na mapě, kde okamžitě vidíte, jaká města bojují se znečištěním.

Společnost Kaggle vyhlásila celosvětovou soutěž na vývoj predikčních algoritmů pro detekci poruch izolovaných závěsných vodičů. Databáze poruchových stavů byla vytvořena pracovníky Centra ENET. Týmy z celého světa mají tři měsíce, aby vyvinuli algoritmus na predikci poruch. Jedná se o prestižní soutěž s celosvětovou působností.